Kontakty

Názov:        SpoluSmeViac občianske združenie

Sídlo:          Kopčianska 82/A, 851 01 Bratislava

IČO:            42270618

Kontaktné osoby:

Renáta Zajceva     0911 122 818
renata.zajceva@spolusmeviac.sk

Kristína Tischer    0901 711 724

kristina.tischer@spolusmeviac.sk