Veríme, že typom našich aktivít a rôznorodosťou do nich zapojených skupín oslovíme širokú verejnosť na diskusiu na tému inklúzie. Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí chcú bez nároku na finančnú odmenu venovať svoj čas a energiu (študenti, lekári, športovci, tréneri, profesionály z rôznych oblastí, rodiny, jednotlivci a pod.), hľadáme sponzorov (finančné prostriedky, tovary, služby), ktorí sa stanú hrdými parnertmi a podporovateľmi jedinečných projektov  na vytvorenie priestoru pre akceptáciu a zapojenie sa pre všetkých, hľadáme partnerov (občianske združenia, vládne a mimovládne organizácie, rodiny, jednotlivcov), ktorým hodnoty ako rešpekt, rovnaké šance pre všetkých nie sú cudzie a veria, že #SpoluSmeViac