Karting na školách 2017/2018

Naše občianske združenie #SpoluSmeViac realizovalo v školskom roku 2015/2016 pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania SR, v spolupráci so Združením automobilového priemyslu SR,  Medzinárodnou a Slovenskou asociáciou motoristického športu a Národným motokárovým centrom Kart One Aréna úspešný pilotný projekt Karting na školách. Cieľom tohto projektu bolo prostredníctvom súťaže:

  • Hľadanie a výber talentov 1.-2. ročníkov stredných odborných škôl formou odbornej praxe, job shadowing- u, tréningu a kontinuálna práca s najlepšími,
  • Podpora  spolupráce medzi oblasťou vzdelávania a odbornou praxou,
  • Podpora spolupráce medzi školami s podobným zameraním v rámci celého SR,
  • Podpora celonárodnej stratégie duálneho vzdelávania,
  • Zvyšovanie atraktivity odborného vzdelávania na Slovensku,
  • Zvyšovanie atraktivity študijných odborov auto opravár a pod,
  • Nové formy vzdelávania, inovácie.

Vzhľadom na úspešnosť pilotného projektu sme sa rozhodli zrealizovať jeho nový ročník 2017/ 2018, ktorý štartujeme vedomostným testom už v novembri 2017.

-KiTi-