Stanovy

Hlavným cieľom nášho združenia je:

 • propagácia halového kartingu ako univerzálne vhodného športu na oddych, zábavu a aktívne využívanie voľného času,
 • podpora a rozvoj telesnej kultúry,
 • podpora a rozvoj motoristického a automobilového športu,
 • vytváranie podmienok pre efektívne využívanie, udržiavanie, prevádzkovanie a výstavbu halových kartingových dráh dostupných a prístupných pre širokú verejnosť,
 • organizácia a sprostredkovanie kultúrnych, športových a súťažno-spoločenských podujatí, vrátane organizovania exhibičných motivačných vystúpení profesionálov,
 • informovanie členov združenia o aktivitách združenia, zapracovanie a riešenie pripomienok a námetov členov združenia,
 • vyhľadávanie športových talentov na báze sprístupnenia kartingového športu širokej verejnosti,
 • vydávanie cielených propagačných materiálov a spolupráca s médiami v prospech motoristického a automobilového športu,
 • vytváranie podmienok pre inklúziu znevýhodnených skupín prostredníctvom voľnočasových, športových a vzdelávacích aktivít;
 • vytváranie podmienok pre tréningy, vyhľadávanie talentov, kontinuálnu prácu s nimi, organizovanie súťaží pre unifikované športy/ aktivity , športových, benefičných a kultúrnych podujatí;
 • vytváranie podmienok pre inovatívne vzdelávanie ľudí so špeciálnymi potrebami (pc zručnosti, jazykové zručnosti) s cieľom inklúzie minoritných skupín;
 • spolupráca s tuzemskými a zahraničnými partnermi abudovanie strategických rozvojových partnerstiev v oblasti športu, vzdelávania, záujmových skupín a pod.,
 • organizácia akcií za účelom propagácie vyššie uvedených cieľov.